Opakowanie Patch System

ricicloOpakowanie Patch System zawierające nasz konglomerat bitumiczny może być usuwane wraz z opakowaniami plastikowymi bez konieczności stosowania procedur dla odpadów niebezpiecznych; jest to możliwe gdyż pozostałości naszego konglomeratu, ze względu na typologię swojej kompozycji, nie szkodzą środowisku i w pełni nadają się do recyklingu.

 

 

 

 

 

AUTENTYCZNOŚĆ PRODUKTU GWARANTUJE OBECNOŚĆ ZASTRZEŻONEGO ZNAKU HANDLOWEGO.

sacco prodotto- l'autenticità del prodotto è garantita dalla presenza del marchio patch system!

 

KONGLOMERAT NA ZIMNO PATCH SYSTEM

Konglomerat bitumiczny na zimno Patch System narodził się w wyniku intensywnej pracy badawczej w laboratorium oraz w wyniku prób przeprowadzonych na drogach.

Konglomerat Patch System reprezentuje sobą najwyższą jakość oraz nowość w świecie asfaltu, zarówno w kwestii użytych materiałów do jego produkcji, jak i sposobu jego realizacji i wykonania.

W rzeczywistości Patch System jest pierwszym konglomeratem bitumicznym na zimno wytwarzanym z bitumu modyfikowanego plastomerami/elastomerami i włóknami syntetycznymi strukturalnymi odpowiednio zmieszanymi ze żwirem głównie bazaltowym wewnątrz specjalnie zaprojektowanych urządzeń. Jego produkcja jest niezwykle delikatna i wymaga czasu, przez co nie może być zautomatyzowana. Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiają, iż Patch System jest rękodziełem.

Cechą charakterystyczną, która odróżnia Patch System od innych produktów jest jego wygląd – nieprzezroczystość. Ta cecha wskazuje, iż cząsteczki konglomeratu są ze sobą ściśle powiązane. Ten fakt jest atrybutem Patch System i czyni go produktem trwałym oraz oszczędnym zarówno pod względem zasobów naturalnych jak i finansowych. Brak przezroczystości Patch System i jego spójność pozwalają mu ściśle przylegać do nawierzchni, dzięki czemu można uniknąć rozziarnienia produktu i jego dyspersji na powierzchnię drogi i opony pojazdów typowe dla innych konglomeratów na zimno, które nie przylegają do nawierzchni i wymagają kolejnych interwencji.

Konglomerat Patch System nie wydziela zapachu ani toksycznych oparów, nie brudzi urządzeń ani narzędzi potrzebnych do jego aplikacji.

Kolejną cechą produktu Patch System , która sprawia, że jest on wyjątkowy, jest wszechstronność jego użycia. Podobnie jak wszystkie produkty na zimno rzeczywiście jest on przeznaczony do wypełniania ubytków na drodze na określonej powierzchni ale w przeciwieństwie do nich może być również używany we wszystkich obszarach zastosowań zarezerwowanych dla mieszanek na gorąco, jak na przykład położenie całej nawierzchni, które w przypadku użycia Patch System nie wymaga uprzedniego czyszczenia zniszczonej powierzchni, czy usunięcia wody z istniejących ubytków. W przypadku zastosowania Patch System nie jest konieczne wstępne użycie wiążącej emulsji bitumicznej ani końcowe użycie narzędzi mechanicznych w celu zagęszczenia i utwardzenia produktu. Reasumując, Patch System ma zastosowanie łączące właściwości konglomeratu na zimno i tradycyjnego konglomeratu na gorąco.

Technologia Patch System gwarantuje produkt, który posiada trwałość mieszanki na gorąco przy zachowaniu łatwości użycia mieszanki na zimno.

Konglomerat Patch System jest dostępnyw workach 20 kg, w workach Big Bag 1000 kg oraz luzem. Jest to produkt wysoce innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju. Autentyczność jego formuły gwarantuje wyłącznie znak Patch System widoczny na opakowaniu.