Nasza misja:
nowa generacja w myśl zrównoważonego Rozwoju

Patch System to certyfikowana jakość gwarantowana produkcyjnym know-how opartym na nowej formule konglomeratu bitumicznego na zimno.

To rewolucyjny system, który jest absolutną nowością we Włoszech. Wcześniej w naszym kraju nie istniał system kontroli produkcji i certyfikowania jakości dotyczący konglomeratów na zimno. Dopiero niedawno narodził się on z pasji i entuzjazmu ludzi, którzy będąc od wielu lat na rynku, zawsze wierzyli w znaczenie ciągłych badań, które w innowacyjny sposób przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości naszych dróg. Kluczowymi elementami Patch System są zrównoważona ochrona środowiska w procesie produkcyjnym oraz wysokie kompetencje osób zaangażowanych w jego tworzenie. Zrównoważony rozwój i trwałość. Szacunek dla środowiska jest obecnie nieodzowną wartością jeśli chcemy przyczynić się do budowania godnej przyszłości naszej planety. Model rozwoju, który dotychczas obowiązywał, to ogromna industrializacja i brak kontroli emisji gazów do powietrza, które generowały efekt cieplarniany i postępujące pogarszanie się jakości powietrza, którym oddychamy, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, gdzie sytuację pogarsza wytwarzanie spalin. Od kilku lat największe organizacje walczące w ochronie środowiska podkreślają potrzebę zmiany tego modelu rozwoju, który nie jest już aktualny. Patch System w pełni rozumie pilną potrzebę zmiany i to właśnie z niej uczynił podstawę swojej wizji. Podążając tym tokiem myślenia, to właśnie konglomerat bitumiczny na zimno marki Patch System, który jest owocem skrupulatnych badań naukowych i laboratoryjnych, został wyprodukowany z materiałów pochodzących z rozbiórki – czyli już istniejących- a jego składniki zostały dokładnie wyselekcjonowane, poddane analizie i recyklingowi. Ten sposób produkcji w niskim stopniu wpływa na środowisko, w przeciwieństwie do produkcji tradycyjnych mieszanek bitumicznych na ciepło, które jako jednego ze składników używają produktu silnie zanieczyszczającego środowisko i pochodzącego z ratyfikacji ropy naftowej. Sposób produkcji Patch System oraz jego charakterystyka przyczynią się do ochrony środowiska ponieważ eliminują produkcję toksycznych dymów i zanieczyszczeń wytwarzanych podczas produkcji mieszanek „na gorąco” przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności wcześniej typowej tylko dla produktów „na gorąco”.

Uważny proces produkcji. Receptura konglomeratu Patch System, w przewadze „zielona”, składająca się z materiałów poddanych recyklingowi, wymaga szczególnego procesu produkcyjnego, który różni się od procesu produkcji innych konglomeratów na zimno i wykorzystuje urządzenia oraz technologię specjalnie zaprojektowaną do przetwarzania odpadów. Zaangażowanie Patch System w tej kwestii polega na odpowiednim wyselekcjonowaniu sieci produkcyjnej ( tej najbardziej wydajnej i już istniejącej na danym obszarze), doborze urządzeń oraz dostosowaniu jej do technologii Patch System zarówno pod względem ciągłej aktualizacji procesu oraz umiejętności pracowników. Wszystkie te działania mają na celu uzyskanie produktu charakteryzującego się wysoką jakością, trwałością i posiadającego certyfikat poparty badaniami w zakresie wykorzystanych i przetwarzanych surowców.

×